DOŁĄCZ DO NAS

STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW NATURY jest Stowarzyszeniem w dalszej części Statutu zwanym Stowarzyszenie. Stowarzyszenie skupia osoby samotne z uwzględnieniem osób w wieku emerytalnym. Stowarzyszenie zwiększa szanse tych osób na pełne współuczestniczenie w życiu społecznym i kulturalnym, rozwijanie wszelkich zainteresowań powiązanych ze sztuką, tradycją I kulturą różnych form twórczości amatorskiej na łonie natury. Stowarzyszenie jest dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych o celach niezarobkowych, może jednak prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie do prawidłowego realizowania swoich celów i zatrudniać pracowników, także członków Stowarzyszenia.

Celem Stowarzyszenia jest: Rozwijanie różnorodnych form życia kulturalno – oświatowego, towarzyskiego i wypoczynku ludzi starszych oraz rozbudzanie zainteresowań i potrzeb w tym zakresie. Wspieranie osób młodych poszukujących pracy. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: organizowanie życia towarzyskiego i kręgów koleżeńskich w Polsce i zagranicą z uwzględnieniem Niemiec. Roztaczanie opieki i udzielanie pomocy potrzebującym członkom Stowarzyszenia będącym w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Kultywowanie tradycji przyjaźni i tolerancji, organizowanie i prowadzenie spotkań zapoznawczych, okolicznościowych, organizowanie obozów, biwaków, wycieczek krajoznawczych i edukacyjnych oraz innych form czynnego wypoczynku na teerenie Polski i Niemiec. Głównym celem naszej Organizacji, jest zwiększenie aktywności Seniorów w lokalnym środowisku poprzez różnorodne formy działania.

PROPONUJEMY WYPOCZYNEK LETNI 2020 W PUSZCZY AUGUSTOWSKIEJ: Puszcza Augustowska – tworzy wraz z innymi puszczami pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego jeden z największych leśnych kompleksów Europy (łącznie 250 000 ha powierzchni). Na terenie kraju zajmuje powierzchnię 100 tys. ha. Puszcza Augustowska tworzy też Pojezierze Augustowskie, są to jeziora rozmieszczone wokół miasdta Augustów: Sajno, Sajenek, Kolno, Necko, Rospuda, Długie, Blizno, Białe, Studzieniczne, Serwy, Paniewo, Mikaszewo. Jeziora łączą rzeki Rospuda, Netta oraz Kanał Augustowski.

Proponuję dwa jeziora ze szcególnym względem na ich położrnie, klimat, nad którymi dominuje strefa ciszy, bogata fauna I flora. To prawdziwy raj dla miłośników spokoju wędkowania I zbierania runa leśnego.

Zczególnie proponuję Jezioro Blizno. Leży ono na Równinie Augustowskiej. Zalicza się do jezior rynnowych. Ma kształt mocno wydłużony ze wschodu na zachód. Na jeziorze znajdują się 3 wyspy o łącznej powierzchni ok. 4 ha. Linia brzegowa jest dobrze rozwinięta. Brzeg na ogół stromy i suchy z dość ubogą roślinnością. Dno opada stromo do głębokości 5–10 m, po czym staje się bardziej łagodne. Otoczenie jeziora stanowią głównie lasy – ponad 60% zajmują bory sosnowe. Reszta to użytki rolne. Wokół jeziora są liczne dzikie, piaszczyste plaże i wąski pas litoralu nadające się do celów rekreacyjnych. W południowo-zachodniej części zbiornika wypływa rzeka Blizna. Na wschodzie Blizno połączone jest poprzez niewielki ciek z jeziorem Blizienko. Na północnym brzegu położone są wsie Ateny i Walne, na wschodnim – Danowskie. Jezioro zalicza się do zbiorników leszczowych. Zbiornik jest objęty strefą ciszy. Ateny to wieś położona na terenie Puszczy Augustowskiej między jeziorem Blizno nieopodal Wigierskiego Parku Narodowego. Jeśli jesteś wędkarzem, to tutaj na pewno będziesz mógł rozwijać swoją pasję nad jeziorem Blizno. Jezioro posiada pierwszy stopień czystości. Miłośnicy przyrody spotkają tu między innymi zwierzętami I ptactwem żurawie i sarny. Ateny to doskonałe miejsce dla osób wrażliwych na piękno leśnych krajobrazów. Otaczające lasy i jeziora to raj dla zbieraczy runa leśnego i wędkarzy. Przyjazny mikroklimat sosnowo-świerkowych lasów sprzyja dobremu wypoczynkowi i pełnej regeneracji sił.

Druga propozycja to Jezioro Mikaszewo. Jezioro ma 126 ha powierzchni, jego maksym,alna głębokość to 15 metrów, a średnia – 5,6 m. Jest to typowe jezioro rynnowe, ma wydłużony kaształt, niskie brzegi północne i wysokie, suche południowe. Położone jest pomiędzy dwoma śluzami. Mikaszewo jest częścią Kanału Augustowskiego. Jego wody są przejrzyste i mają przepiękny turkusowy kolor. Dno jeziora jest dosyć urozmaicone, jest tam sporo podwodnych górek i rowów. Na brzegach zalegają powalone i zatopione drzewa – są to dobre łowiska na lina, okonia czy szczupaka. Sporo jest również uklei. Nad jeziorem leży wieś Mikaszówka.

Przygotował Stary Augustowiak – Prezes Stowarzyszenia Sympatyków Natury Andrzej Kondracki

UWAGA! JESTEŚMY NA ETAPIE ODRDZEWIANIA ORGANIZACJI PO WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW I CZEKAMY NA ZAAKTUALIZOWANIE PRZEZ WŁAŚCIWY SĄD – DOŁĄCZ DO NAS. WYSYŁAJĄC FORMULARZ JEDNOCZEŚNIE GODZISZ SIĘ NA UDOSTĘPNIENIA SWOICH DANYCH I WIZERUNKU W CELACH MARKETINGOWYCH ORGANIZACJI.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *